profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Las iglastypoleca84%
Geografia

Główne formacje roślinne świata

Organizmy żywe tworzą biosferę, która obejmuje przestrzeń dolnej troposfery, całą hydrosferę i powierzchniową warstwę litosfery. Świat organiczny na lądach wykazuje ścisły związek ze strefowością klimatyczną i najbardziej widoczny jest on w...poleca85%
Biologia

Grupy lasów

Grupy lasów to : 1) Las iglasty - występują na glebach bielicowych oraz w strefie umiarkowanej. Lasy te można podzielić ze względu na gatunek drzewa: a) Bór sosnowy - dominacja sosna zwyczajna b) Las świerkowy - przeważa świerk pospolity, a...poleca85%
Geografia

Znaczenie lasów w środowisku naturalnym

LAS - jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniająca się wybitnym ilościowym udziałem drzew rosnących zwarcie, świat...poleca85%
Biologia

Ekosystem lasu

LASY IGLASTE Naturalne obszary lasów iglastych rozciągają się na półkuli północnej. Na półkuli południowej nie spotyka się borów, ponieważ lądy nie sięgają tak daleko w stronę bieguna, jak na północy. Nie ma tam więc naturalnych zbiorowisk...poleca85%
Biologia

Podział lasów światowych

Światowe lasy Las szpilkowy - formacja roślinna strefy umiarkowanej związana z obszarami wyższych szerokości geograficznych północnych lub górskimi, o opadach atmosferycznych wynoszących 750-3750 mm/rok, gdzie zaznacza się tendencja do...poleca84%
Geografia

Gleba, wilgotny las umiarkowany, pustynie i półpustynie, lasy iglaste, środowisko przyrodnicze - pojęcia

Gleba-powierzchnia warstwa skorupy ziemskiej, dochodząca do kilkudziesięciu cm. Gleby w Polsce: mało i średnio żyzne, brunatne i płowe, czarnoziemy (1%). Gleby na świecie: czerwonoziemy (okolice równika), gleby kasztanowe (podzwrotnikowe),...poleca79%
Geografia

Lasy w Polsce

W Polsce szczególnie dużo lasów ubyło podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Rabunkowa wycinka prowadzona przez Niemców spowodowała, że w 1945 roku lasy pokrywały zaledwie 21% obszaru Polski. Polscy leśnicy...