profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kwaśna mgłapoleca85%
Biologia

Zagrożenia cywilizacyjne

Jeżeli nie będziemy dbać o swoje środowisko możemy je doprowadzić do zniszczenia. Do zniszczenia środowiska możemy zaliczyć np.: zanieczyszczenia powietrza, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany. Niektórzy z nas nawet nie zdają sobie...poleca84%
Biologia

Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

PRZYCZYNY I SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY Powietrze ma dużą zdolność do samooczyszczania się. Ciągłe jednak emitowanie do atmosfery gazów (m.in. dwutlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki) i pyłów pochodzących z przemysłu,...poleca82%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Zagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka zapobieganie.

). i) Eksplozje (niewypału z II WŚ, gaz). j) Zagrożenia radiacyjne (nrg jądrowa, telefony kom, anteny różne). k) Choroby cywilizacyjne . l) Masowe imprezy. m) Działania destrukcyjne (przestępczośćpoleca86%
Język polski

Jakie zagrożenia cywilizacyjne uznałbyś za najpoważniejsze dla człowieka XX wieku?

zagrożenia płynące ze stosowania używek. Główny bohater utworu polskiej pisarki, Zenek zetknął się z nałogiem alkoholowym w dzieciństwie Jego ojciec pił nałogowo i znęcał się nad synem, a ponieważpoleca85%
Biologia

Zagrożenia cywilizacyjne

Zagrożenia cywilizacyjne 1. Dziura ozonowa. Ozon jest to gaz (odmiana tlenu), który występuje w górnych warstwach atmosfery (ok. 30 km nad Ziemią). Jeżeli występuje w atmosferze przypoleca85%
Biologia

Zagrożenia cywilizacyjne

W ostatnich latach nastąpił w gospodarce gwałtowny rozwój. Na skutek działalności człowieka powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych niebezpiecznych zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Dopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zagrożenie cywilizacyjne

przeze mnie zagrożenia w sferze politycznej, społecznej i ekonomicznej są ze sobą powiązane. Na podstawie kilku podanych przykładów stwierdzam, że zagrożenia cywilizacyjne mogą zaburzyć spójne