profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Kuncewiczowa Maria

poleca72%
Słownik pisarzy

Kuncewiczowa Maria

Współczesna polska powieściopisarka, przedstawicielka polskiej prozy psychologicznej. Przyszła na świat w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Otrzymała solidne wykształcenie – studiowała literaturę francuską w Nancy i filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim, śpiew w konserwatoriach warszawskimi paryskim. W 1919 pracowała jako tłumaczka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 20. sporo podróżowała. Po wybuchu II wojny światowej...poleca87%
Język polski

Porównaj wizerunki kobiet w literaturze

Temat: Porównaj wizerunki kobiet w literaturze różnych epok. I Literatura podmiotu 1. Kuncewiczowa Maria: Cudzoziemka. Warszawa 1936. 2. Mickiewicz Adam: Lilie. Warszawa 1998. 3. Molier: Świętoszek. Wyd. 13. Łódź 1987. 4. Reymont...poleca87%
Język polski

Ukaż niszczącą i twórczą rolę miłości w życiu człowieka, odwołując się do utworów literackich romantyzmu i epok późniejszych.

Poniższa praca jest moją prezentacją maturalną. Dostałam za nią 19 pkt i mam nadzieję, że wam się przyda ;) W załączniku przesyłam prezentacje. I. Literatura podmiotu: 1. Dostojewski Fiodor, „Zbrodnia i kara”. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków...poleca86%
Język polski

Psychologiczny portret kobiety w Cudzoziemce M. Kuncewiczowej.

Psychologiczny portret kobiety w Cudzoziemce M. Kuncewiczowej. Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej jest powieścią psychologiczną. Psychologizm jest nauką zajmującą się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych człowieka, jego świadomością,...poleca85%
Język polski

Maria Kuncewiczowa - biografia

KUNCEWICZOWA MARIA (1899 – 1989) - urodziła się w Samarze (Rosja) jako Maria Szczepańska w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych i powstańczych. Studiowała filologię francuską w Nancypoleca81%
Język polski

Opis Róży z powieści ''Cudzoziemka"

Maria Kuncewiczowa pisała powieści o charakterze psychologicznym zaliczana jest do czołowych przedstawicielek tego nurtu. Potwierdziła to swą powieścia z roku 1933 pt. „Cudzoziemka”. Tytułowapoleca85%
Język polski

"Cudzoziemka" Maria Kuncewiczowa

Róża przybywa do domu córki Marty, która w tym czasie jest nieobecna. Drzwi otwiera jej służąca Sabina. Róża wchodzi do salonu, podchodzi do lustra, obciąga sweter. Kupiła go przed miesiącem razem zpoleca83%
Język polski

Portret matki. Omów kreacje bohaterek analizując utwory różnych epok literackich.

, Julianka 7. M. Konopnicka, Dym 8. M. Kuncewiczowa , Cudzoziemka 9. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem 10. M. Gorki, Matka Literatura podmiotu: 1. K. Sawinda, B. Sędziak, Vademecum maturzysty. Język