profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura polska w okresie dwudziestolecia międzywojennegopoleca78%
Język polski

Kultura Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Dwudziestolecie międzywojenne stanowiło ważny okres kultury polskiej , rozwijającej się w odrodzonym niepodległym państwie. Duża rola silnie wyodrębnionej inteligencji utrwalała elitaryzm kultury , wspierający się ponadto na antydemokratycznym...poleca77%
Historia

Kultura 20-lecia międzywojennego

prestiżu odrodzonego kraju. Świat był przyzwyczajony do polskiej niedoli. Właśnie w tych czasach kultura była namiastką państwa. W okresie XX-lecia międzywojennego z chwilom ponownych narodzin Polskipoleca81%
Język polski

Historia.

pieniądze stawały się tylko bezwartościowymi papierami. A na rynku światowym marka polska straciła swoja wartość. 5. Na czym polegała polska polityka równowagi w okresie międzywojennym Polskapoleca82%
Historia

Kultura Drugiej Rzeczpospolitej.

prestiżu odrodzonego kraju. Świat był przyzwyczajony do polskiej niedoli.Własnie w tych czasach kultura była namiastką państwo. W okresie XX-lecia międzywojennego z chwilom ponownych narodzin Polskipoleca84%
Historia

Bilans II Rzeczpospolitej

niedoli.Własnie w tych czasach kultura była namiastką państwo. W okresie XX-lecia międzywojennego z chwilom ponownych narodzin Polski, kultura stanęła przed nowym wyzwaniem. Stała się ‘’wizytówkom ‘’IIpoleca82%
Geografia

Kultura polska elementem kultury europejskiej

pokolenie i stopniowo pomnażanego. Polska kultura stopniowo dorastała do poziomu szeroko pojmowanej europejskiej sztuki kulturalnej. Z pewnością świadczy o tym wkład kultury polskiej w epokę Renesansu