profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Kto jest autorem Bibliipoleca84%
Język polski

Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka

Biblia, inaczej Pismo Święte, to jedna z najstarszych ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest jednym z podstawowych źródeł kultury europejskiej poruszającym problemy dotyczące płaszczyzny religijnej, moralnej i filozoficznej....poleca85%
Język polski

Biblia

BIBLIA jest to święta księga, jest podstawą dwóch religii chrześcijaństwa i judaizmu. Jest podstawą kultury śródziemnomorskiej zaraz po antyku. Składa się ze Starego i Nowego testamentu. Pokazuje człowiekowi, co jest dobre a co złe. Składa się z...poleca85%
Język polski

Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka

Kamieńska w „Książce nad książkami”. Zawiera wiele pouczeń i wzorców do naśladowania. Jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka . To tam możemy odnaleźć swoje prawdziwe „ja”. Nauczyć się wiele dobregopoleca85%
Język polski

„Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” (Wiesław Myśliwski ). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki. Odwołaj się literatury

człowieka . Wartości w jego kodeksie to: honor, odwaga, obowiązek, prawość, wierność słowa, przyjaźń. Bohatera, który wyłamie się tym regułom, choć raz postąpi wbrew kodeksowi - piętno i złepoleca83%
Język polski

Biblia.

Kamieńska w „Książce nad książkami”. Zawiera wiele pouczeń i wzorców do naśladowania. Jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka . To tam możemy odnaleźć swoje prawdziwe „ja”. Nauczyć się wielepoleca85%
Język polski

Zbigniew Herbert i Arthur Hugh Clough o kodeksie moralnym "współczesnego" człowieka. Porównaj refleksje poetów, interpretując załączone teksty: "Dziesięć ścieżek cnoty" i "Najnowszy dekalog".

pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty”(Wj 20:8-11). Bóg dba o zdrowie człowieka , a boski przykład sześciodniowej pracy i siódmego dnia odpoczynku ustanowiony został własnie na ziemi i jakopoleca85%
Język polski

Człowiek sam musi określić co w życiu jest najważniejsze. W poszukiwaniu wartości.

, system wartości i ideałów, bogactwo literatury i sztuki. Dla chrześcijan Biblia jest księgą świętą. Jest autorytetem religijnym - wyjaśnia stworzenie świata, opisuje też jego koniec w zgodzie z wiarą