profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Krzyżówka odwrotna

poleca52%
Biologia

Sprzężenie genów

Doświadczenia Morgana polegały na krzyżowaniu osobników muszki owocowej pochodzących z różnych linii czystych, różniących się barwą oczu, barwą ciała, długością i kształtem skrzydeł, owłosieniem ciała. Okazało się, że wśród dziedziczonych cech są takie, które dziedziczą się zgodnie z prawami Mendla, jak i takie, które tych praw nie potwierdzają w bezpośredni sposób. Wynik skrzyżowania przez Morgana czerwonookiej samicy z białookim samcem był różny od wyniku uzyskanego po skrzyżowaniu...poleca86%
Biologia

Hormony

Kory nadnerczy o Jader i jajników • Tylny płat uwalnia wazopresynę i oksytocynę Sprzężenie zwrotne – wzajemna zależność gruczołu nadrzędnego wydzielającego h. tropowe i gruczołów podległychpoleca85%
Biologia

Test

) rozdział chromosomów płci podczas powstawania gamet b) sprzężenie genów c) wymiana odcinków chromatyd homologicznych 3) Cechy sprzężone z płcią występują w: a) chromosomach X b) autosomach cpoleca90%
Biologia

Genetyka

chromosomie stałe miejsce zwane locus *geny danego chromosomu dziedziczą się przeważnie razem i tworzą grupę genów sprzężonych * sprzężenie ulega rozerwaniu podczas procesu crossing- over co prowadzipoleca85%
Biologia

Dziedziczenie

określone miejsce, czyli tzw. locus, - zmiana położenia genów w chromosomie zachodzi podczas mejozy i podczas crossing-over (to przemieszczenie fragmentów chromosomów), - crossing-over jest przyczynąpoleca85%
Biologia

Znaczenie genetyki w rolnictwie i hodowli

przystosowanych do nowych środowisk, b) - nowe kombinacje cech, c) - transgresja, d) - epistaza, e) - nowe sprzężenie genów , f) jeżeli określona cecha roślin jest "jednogenowa" to w niewielkim