profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Krzywe zwierciadło

poleca50%
Słownik motywów literackich

Groteskowy bal – wszystko w krzywym zwierciadle

Niekiedy stosunki społeczne zostają skarykaturalizowane, wyolbrzymione na groteskowym balu. Literatura ma wielkie możliwości odkształcania. Wypróbował je np. Julian Tuwim w swym poemacie Bal w Operze (1936), w którym pokazał w krzywym zwierciadle stosunki społeczne i rzeczywistość polityczną lat trzydziestych. W utworze zawarte są zarówno elementy prześmiewcze, jak i katastroficzne (przeczucie zbliżającej się wojny). Efekt osiągnięty został dzięki poetyce groteski oraz zabiegom językowym,...poleca85%
Język polski

Lekcja w krzywym zwierciadle

...poleca85%
Język polski

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle - w satyrach Ingacego Krasickiego

Oświecenie w Polsce reprezentował „książę poetów polskich”, czyli Ignacy Krasicki. Pisał różnorodne utwory, a między innymi satyry. Właśnie w nich ukazuje główne wady społeczeństwa polskiego. Chce w pewien sposób nakierować ludzi, ukazać to, co...poleca85%
Język polski

Balladyna w krzywym zwierciadle

JAK GROM Z JASNEGO NIEBA - THRILLER Dawno, dawno, dawno temu, za siedmioma górami, czternastoma rzekami i kilkoma pagórkami, na okazałej polanie znajdowało się jezioro Gopło, nad którym to leżała wioska. W owej wiosce mieszkał...