profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 4
Grafika 0
Filmy 0

Konwencja

poleca42%
Słownik motywów literackich

Praca artysty

Kategoria: Praca

Odrębny rozdział stanowi praca artystów, ukazywana przez nich samych jako natchniona misja (Mickiewicz w Dziadach cz. III), solidne rzemiosło (Horacy, Norwid) lub wyraz wolności, pozwalającej na tworzenie dzieł wielkich, ale i łamanie konwencji społecznych, szokowanie (zwłaszcza twórczość symbolistów francuskich czy polskich modernistów). Postaci artystów jako próżniaków przedstawia z odrazą literatura tworzona przez pozytywistów ( Nad Niemnem Orzeszkowej, Bez dogmatu Sienkiewicza)....

poleca20%
Słownik języka polskiego

Konwencja

rzecz. ż umowa międzynarodowa zawierająca konkretne ustalenia w jakiejś sprawie. sposób realizowania czegoś, wypowiadania się, myślenia, określony przez zwyczaj, lub ustalenia zawarte w konkretnym dokumencie. (art.) zespół cech charakterystycznych dla danego prądu artystycznego   (w zn. 1.) Na lekcji wychowawczej nauczyciel omawiał podstawowe założenia Europejskiej Konwencji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) Praw Człowieka. (w zn. 2.) Podczas międzynarodowego spotkania...

poleca34%
Słownik motywów literackich

Pytanie o konwencję

Kategoria: Poeta, poezja

Pojawia się wreszcie w poezji pytanie o konwencję, o to, jak pisać... Czesław Miłosz pisze o tęsknocie do „formy bardziej pojemnej”, pośredniej między poezją i prozą. Autor Traktatu poetyckiego , wypowiadając się na temat kwestii formalnej poezji, podążał za najwybitniejszymi poetami romantyzmu: np. Słowacki chciał, aby język był „giętki”. Pytanie o konwencję dotyczy też jednak innych kwestii, np. problemu obecności brzydoty w poezji. Broni jej bytu w sztuce Mickiewicz w Odzie do młodości...

poleca50%
Słownik motywów literackich

Chłopi – barwna panorama życia wsi

Kategoria: Wieś

Powieść Reymonta Chłopi ukazuje nie tylko przekrój społeczny wsi (bogaci i ubodzy gospodarze, komornicy, dziedzic), lecz także prawa rządzące gromadą. W powieści dominuje konwencja naturalistyczna. Ludźmi rządzi biologia (postać Jagny i jej namiętności), gromadzie przewodzi najsilniejszy (najbogatszy Maciej), słabsi muszą zginąć. Odczytuje się także Chłopów jako utwór mitologizujący życie wsi. Za tym, by utwór interpretować jako mit, przemawia specyficzna koncepcja czasu w dziele...