profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Komunikacja międzykulturowapoleca88%
Socjologia

Komunikacja między kobietami a mężczyznami - komunikacją międzykulturową?

Populacja ludzi jest podzielona na dwie płci: męską i żeńską. Podział ten jest najbardziej ogólny a tym samym dzieli ludzkość na największe dwie grupy osobników, jest wspólny dla wszelkich ras i narodów. Poza oczywistymi różnicami biologicznymi...poleca85%
Język polski

Komunikacja Kulturowa

Obowiązujące w danej kulturze zwyczaje i normy, regulujące procesy porozumiewania się wewnątrz grup społecznych; porozumiewanie się danej społeczności ze sobą ( k. międzykulturowa) za pośrednictwem tego, co stanowi element dorobku społecznego:...poleca88%
Dziennikarstwo

Komunikowanie międzykulturowe - podstawowe zagadnienia.

Pierwszy raz terminu komunikowanie międzykulturowe użył Edward Hall, amerykański etnolog i wykładowca. Według jego definicji komunikowanie międzykulturowe to interpersonalne reakcje ludzi należących do różnych kultur. Komunikowanie międzykulturowe...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika międzykulturowa

wyjaśnienia relacji między społeczno-kulturową tożsamością jednostki a jej postawami wobec odmienności. Od otwarcia opartego na znajomości innych kultur, warunkującej sprawną komunikacje i dialogowepoleca85%
Kulturoznawstwo

Program edukacji wielokulturowej Żydów na przykładzie liceum.

kontaktach z przedstawicielami innych kultur, ale również z osobami z naszego kręgu kulturowego, którzy żyją, myślą inaczej niż my. Edukację międzykulturową warto rozpocząć od własnego podwórka. W takimpoleca81%
Pedagogika

Rodzaje pedagogiki

, rozpoznanie ich i uświadomienie istniejących między nimi różnic. DEKONSTRUKCJA A PEDAGOGIKA PRZEZWYCIĘŻANIA OBCOŚCI Jacques Derrida (ur. 1930r.) Literatura: Śliwerski