profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Komunikacja medialnapoleca85%
Język polski

Massmedia.

Wstęp Chęć wzajemnego komunikowania się i porozumiewania się jest trwałym elementem składowym cywilizacji ludzkiej. Komunikowanie się za pomocą mediów masowych stało się możliwe dopiero od mniej więcej II połowy XV w. Wcześniej wykorzystywano...