profil

Teksty 28
Zadania 0
Słowniki 3
Obrazy 0
Wideo 0

Kompromis

poleca92%
Wiedza o społeczeństwie

Rola interesów grupowych w działaniach społeczeństwa

Kategoria: Kilka słów o społeczeństwie

W każdym społeczeństwie istnieje wiele różnych grup, a każda z nich posiada normy i wzory zachowań oraz cel. Aby go zrealizować, ich członkowie dysponują określonymi środkami. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie istniejące grupy mają różne cele albo że posługują się różnymi metodami, by je osiągnąć, jednak dla członków danej grupy to ich cel, a nie cele innych grup, jest ważny i istotny. W społeczeństwach istnieją także grupy interesu, które, reprezentując swoich członków (na...

poleca43%
Słownik języka polskiego

Kompromis

rzecz. m ugoda między dwoma stronami, które zgadzają się na ustępstwa.   Wczoraj wszystkie media podały, że rozmowy strony rządowej ze strajkującymi lekarzami zmierzają do kompromisu (D. lm). – Myślimy o kompromisie (Ms. lp) – powiedział przedstawiciel strajkujących lekarzy. – Jednak nie za wszelką cenę. Zgodziliśmy się na nieco mniejsze podwyżki stałych płac niż planowaliśmy, ale liczymy też na ustępstwa rządu w kwestii wynagrodzenia za nocne dyżury. – Kompromisy (M. lm) w...

poleca78%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt jako proces

Kategoria: Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania

W konflikcie rozumianym jako proces można wyróżnić trzy etapy: W dążeniu do rozwiązania sprzeczności możliwe są trzy sytuacje: