profil

Rola interesów grupowych w działaniach społeczeństwa

poleca 88% 25 głosów

W każdym społeczeństwie istnieje wiele różnych grup, a każda z nich posiada normy i wzory zachowań oraz cel. Aby go zrealizować, ich członkowie dysponują określonymi środkami.

Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie istniejące grupy mają różne cele albo że posługują się różnymi metodami, by je osiągnąć, jednak dla członków danej grupy to ich cel, a nie cele innych grup, jest ważny i istotny.

W społeczeństwach istnieją także grupy interesu, które, reprezentując swoich członków (na przykład pielęgniarki albo górników), przekazują ich opinie i postulaty różnym organom władzy, tym samym oddziałując na nią.

Przykładem grup interesu są związki zawodowe, które bardzo sil nie oddziałują na władzę, wpływając tym samym na podejmowane przez nią decyzje. Po roku 1980 coraz bardziej widoczna była ich siła, walka o ludzi pracy, opowiadanie się za dniami wolnymi od pracy czy zmniejszeniem liczby godzin pracy. Siła związków zawodowych jest bardzo duża – wystarczy prześledzić ostatnie lata historii Polski, aby przekonać się, jak często władza godziła się na propozycje i żądania związków.Tak silne grupy musiały mieć wpływ na rządzących.

Mówiąc o rolach interesów grupowych, trzeba podkreślić, że cele różnych grup mogą się wykluczać lub być ze sobą w konflikcie. Wyobraźmy sobie na przykład pracodawcę,który chce za wszelką cenę zminimalizować zarobki swoich pracowników,nie ujmując im pracy. Z drugiej strony mamy pracowników, którzy nie godzą się na zmniejszenie pensji. Powstaje jawny konflikt. Jedną z najbardziej oczywistych metod wyjścia z niego jest kompromis, czyli poszukiwanie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało obie strony. Ale aby kompromis osiągnąć, obie grupy muszą pójść na ustępstwa.

Warto pamiętać

W społeczeństwie istnieją grupy interesów, których celem jest wpłynięcie na decyzje, podejmowane przez władze. Są nimi np. związki zawodowe, stowarzyszenia lub grupy lobbingu.

Pojęcia

- lobby – wpływowa grupa osób (grupa nacisku), działająca w interesie grup społecznych, instytucji itp.; poprzez swoje kontakty wywiera nacisk na ciała ustawodawcze

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta