profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Kompetencje polskiego sejmupoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Funkcje Sejmu.

Funkcje sejmu Sejm (wraz z Senatem) został wskazany jako organ władzy ustawodawczej ? tj. organ uchwalający ustawy - a ponadto organ sprawujący kontrolę nad działaniem władzy wykonawczej. Pozycję ustrojową Sejmu, czyli jego umiejscowienie w...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Scena polityczna w Polsce po 1989 roku

1. Ustrój polityczny Polski. Podstawy prawne ustroju RP są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997, zatwierdzonej w referendum 25 V 1997 i obowiązującej od 17 X 1997; jej uchwalenie było poprzedzone długim okresem...poleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Sejm, senat, prezydent.

ściaga zawierająca funkcje sejmu senatu i prezydenta...jakoś tak :Ppoleca84%
Polityka

Sejm

kieruje pracami Sejmu oraz sprawuje inne funkcje publiczne, a także inne organy. Obrady Sejmu są jawne. Uchwalanie ustawy i podejmowanie innych uchwał jest możliwe tylko wtedy, gdy w posiedzeniu w danympoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Sejm, jako organ najwyzszy wladzy ustawodawczej.

komisje stale i 13 w Senacie f) komisje nadzwyczajne sledcze Zasady dzialania Sejmu i Senatu - jawnosc obrad Funkcje Sejmu : - ustawodawcza - kontrolna - interpelacje i zapytaniapoleca84%
Politologia

Wymień i scharakteryzuj kompetencje, jakie posiada każdy poseł w procesie ustawodawczym. PUW 1121

kieruje pracami Sejmu oraz sprawuje inne funkcje publiczne, a także inne organy.Obrady Sejmu są jawne. Uchwalanie ustawy i podejmowanie innych uchwał jest możliwe tylko wtedy, gdy w posiedzeniu w danympoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Trójpodział władzy w państwie demokratycznym

praca w załączniku