profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kolażpoleca82%
Język polski

Surrealizm w sztuce

SURREALIZM (nadrealizm) – awangardowy kierunek w literaturze i sztuce zainicjowany w latach 20. we Francji, przejawiający się w wielu krajach europejskich, a także w USA, Chile, Meksyku i Japonii. W dobie kryzysu cywilizacji europejskiej po I...poleca81%
Język polski

Opracowanie XX lecia miedzywojennego

1. Czas trwania Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową -jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury. Początek przypada na rok 1918- zakończyła się pierwsza wojna światowa, Polska...poleca79%
Historia

Słowniczek pojęć historycznych

1. Abolicjonizm – ruch na rzecz zniesienia niewolnictwa działający w XVII–XIX wieku w Ameryce 2. Absolutyzm – forma rządów, w której całość władzy sprawuje władca 3. Anarchizm – ruch społeczno polityczny, którego postulatem jest zniesienie...poleca85%
Język polski

Sztuka XXI w.

W XXI wieku życie toczy się bardzo szybko. Tempo jest wyznaczane przez wartość pieniądza i pracy. Ludzie w obecnych czasach nie mają wolnej chwili na rozrywkę, refleksje czy też kontakt ze sztuką. Czy w XXI wieku jest miejsce na sztukę? Jakie są...poleca85%
Plastyka

Surrealizm

. Przeciwstawiał się on racjonalistyczno-konstrukcyjnym tendencjom kubizmu i futuryzmu oraz abstrakcji geometrycznej. Surrealizm cechuje swoboda w doborze technik twórczych, przy czym preferowane sąpoleca88%
Wiedza o kulturze

Surrealizm. Dadalizm.

Surrealizm to światopogląd,postawa wobec życia, ruch artystyczno intelektualny obejmujący różne dziedziny działalności ludzkiej. W Europie trwał między 1924-1939. Poglądy nadrealistów wyróżniałypoleca80%
Wiedza o kulturze

Surrealizm

Surrealizm , czyli nadrealizm jest to awangardowy kierunek rozwijający się po I wojnie światowej w 1924r. we Francji, następnie w wielu krajach świata, m.in. w USA, Amerycepoleca85%
Plastyka

Surrealizm

Surrealizm (nadrealizm) Jest to jeden z kierunków najmłodszych, można by powiedzieć, międzywojenny. Zaczął się w Paryżu około 1920r. Objął malarstwo i poezję. Apostołami nadrealizmu byli ludzi piórapoleca83%
Język polski

Nurty w literaturze i sztuce XX-lecia, w sam raz na ściągę do sprawdzianu.

. Negowali tradycję, pochwalali anarchię i nihilizm, które były rewoltą przeciwko sztuce , moralności, kulturze. Surrealizm -pod wieloma względami bliski dadaizmowi, głosił potrzebę pełnego wyzwolenia