profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Klasyfikacja gruppoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Podział społeczeństwa na grupy społeczne i Społeczeństwo obywatelskie.

Grupa jest częścią społeczeństwa, pewna ilość ludzi którzy mają wspólny cel i zasady postępowania, CEL: np. ruch ekologiczny, chcą aby nie bud. elektrowni jądrowych ZASADY: np. sportowcy, mają ustalone reguły. Grupę stanowią co najmniej 3 osoby....poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo - powtórzenie wiadomości

Społeczeństwo 1.Jednostka i społeczeństwo: Autyzm kulturowy to zjawisko odseparowania jednostki ludzkiej od społeczeństwa. Jest to przejaw braku wrażliwości, zainteresowania, skrajnej obojętności wobec kultury oraz zdolności do przyswajania...poleca91%
Wiedza o społeczeństwie

Przeszkody na drodze do ukształtowania się społeczeństwa obywatelskiego a Polsce po 1989 roku.

lub inne grupy społeczne , które nie odczuwają lojalności, przynależności wobec pozostałych członków polskiego społeczeństwa . Taka postawa doprowadza do patologii społecznych w naszym kraju. Zamiastpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Jak formowało się społeczeństwo obywatelskie, wskaż zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

pozytywnego i nacechowanego dobrą wolą działania. Zakłada się jednak, że wola państwa musi być popierana przez co najmniej większość społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie posiadapoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo obywatelskie

działalności. 1. Jak rozumiemy pojęcie społeczeństwa obywatelskiego? W środowiskach lokalnych społeczeństwo obywatelskie jest postrzegane jako porozumienie wspólnotowe wolnych i równych obywatelipoleca83%
Socjologia

Socjologia ogólna

społeczeństwo czy społeczeństwa tworzą. Społeczności ludzkie istnieją realnie, są całościami odrębnymi od osób które je tworzą. Społeczność jest bytem przypadłościowym, realnym i polega na powiązaniupoleca84%
Socjologia

Socjologia ogólna

SPOŁECZEŃSTWA I PEWNĄ SZCZEGÓLNĄ WIZJĘ SOCJOLOGII. SPOŁECZEŃSTWO JEST UJMOWANE JAKO CAŁOŚCIOWY SYSTEM CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ SWOISTYMI CECHAMI I PRAWIDŁOŚCIAMI WYZNACZONYMI PRZEZ MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA, PANUJĄCE