profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Kiełkowanie nasion

poleca37%
Biologia

Fizjologia rozwoju wegetatywnego roślin

Podczas rozwoju embrionalnego, zapoczątkowanego zapłodnieniem, zachodzą różnorodne przemiany morfologiczne i biochemiczne, w wyniku, których tworzy się nasienie. Kiełkowanie nasion Dojrzałe nasiona znajdują się w stanie spoczynku, przejawiającym się ich odwodnieniem oraz zahamowaniem wzrostu. Kiełkowanie nasion następuje, gdy warunki zewnętrzne stają się odpowiednie, a zmiany zachodzące w samym nasieniu czynią je gotowym do kiełkowania /np. inaktywacja inhibitorów przez niskie...

poleca54%
Biologia

Kiełkowanie nasion i wytworzenie siewki

Dojrzałe nasiona znajdują się w stanie spoczynku, przejawiającym się ich odwodnieniem oraz zahamowaniem wzrostu. Spoczynek nasion może być względny lub bezwzględny. Spoczynek względny uwarunkowany jest działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: brak wody i tlenu lub nieodpowiednia temperatura. Spoczynek bezwzględny jest wynikiem działania inhibitorów kiełkowania (np. kwasu abscysynowego), budową anatomiczną nasienia (np. zbyt gruba łupina nasienia) lub niepełnym wykształceniem się...poleca85%
Biologia

Wykłady z fizjologii roślin

GOSPODARKA AZOTOWA Za wiązanie azotu ∙N∙ są odpowiedzialne mikroorganizmy bogate w nitrogenazę wrażliwą na tlen (tlen unieczynnia ten enzym, wiele roślin pobiera azot w nocy). Komórki roślin wchodzących w symbiozę wytwarzają duże ilości...poleca81%
Biologia

Morfologia i anatomia roślin - dział botaniki

Botanika - morfologia i anatomia roślin. Botanika morfologia i anatomia. 1. Budowa zarodka. Zarodkiem nazywamy młody, niedojrzały organizm roślinny we wczesnym stadium rozwojowym, w którym nie jest on jeszcze samodzielny, lecz zależny od...poleca85%
Biologia

Rozmnażanie

Istota rozmnażania – zwiększenie liczby reprezentantów gatunku, czyli przedłużenie życia gatunku. Podczas mitozy i mejozy zachodzą procesy biochemiczne i fizjologiczne, które zapewniają utrzymanie homeostazy genetycznej. Mejoza prowadzi u...