profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kiedy powstał drukpoleca85%
Historia

Druk.

Do XV w. książki były przepisywane i ilustrowane ręcznie. Wynalezienie w latach 50. XV w. prasy drukarskiej umożliwiło wykorzystanie ruchomych czcionek, co w konsekwencji przyczyniło się do rozpowszechnienia druku i doprowadziło do prawdziwej...poleca85%
Historia

Historia drukarstwa

Ojczyzną druku jest Daleki Wschód. Najstarsze narzędzia drukarskie i drukowane dokumenty, znalezione w Chinach i Japonii pochodzą z VII wieku n.e. Najstarsza znana drukowana książeczka ukazała się w...poleca85%
Historia

Historia druku

Proces upowszechniania informacji przy użyciu ręcznego przepisywania tekstów był pracochłonny i kosztowny. Znaczącą zmianą była reprodukcja tekstów za pomocą metod mechanicznych. Drukowanie przy pomocy drewnianych klocków, na których techniką...poleca84%
Dydaktyka

Książka. Cechy inwentarzowe, budowa, tytuł, struktura, formaty, druk, drukarze, zamierzenia wydawnicze, rodzaje piśmiennicze, terminy książka dawna

1189 mm A1 ma połowę A0 itd. pagina – strona Druk : • 1-4 stron – druk ulotny, ulotki • afisze – duże ulotki, jeśli przeważa tekst słowny • plakat – przewaga tekstu graficznego • powyżej 4poleca85%
Historia

Starożytność- daty

. papier (Chiny) VIII i IX w.n.e. druk , pieniądze papierowe, karty do gry (Chiny) XIII w.n.e. laka (Chiny) ok. III tys.p.n.e. dotarcie Amorytów do Syrii i Palestyny, utworzenie państwa Amurrupoleca85%
Język polski

Gutenberg kontra Internet-jaka przyszłość książki?

Druk zrewolucjonizował słowo pisane , spowodował szybszy rozwój oświaty i bardzo przyczynił się do rozwoju czytelnictwa. Książki pobudzają wyobraźnię i krytyczne myślenie , skłaniają do refleksjipoleca85%
Język polski

Epoka średniowiecza

Średniowiecze – czasy od Starożytności do przełomu 14 i 15 wieku, czyli wynalezienia druku przez Gutemberga (1440) i odkrycia Ameryki(1492) dla zachodniej części Europy, a dla wschodniej częścipoleca84%
Język polski

Rozprawka na temat: Czy warto czytać książki.

W poniższej rozprawce następującymi argumentami udowodnię, że tak jak dawniej, tak i współcześnie warto czytać. Powiem więcej, bardzo warto czytać. Często każdy z nas [a już w szczególności młodzież