profil

Prace 18
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca90%
Język polski

"Czy z dziećmi trzeba surowo?"

Wielu ludzi uważa, że w wychowaniu trzeba postępować surowo i konsekwentnie karać dziecko. Według nich jedyna metoda wychowawcza to bicie i przemoc fizyczna. Okazują tym samym bezmyślność i nieczułość w stosunku do drugiej osoby. Nie próbują...poleca87%
Język polski

Komisja Edukacj Narodowej.

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku i była jednym z pierwszych ministerstw oświatowych w Europie. Powstała po rozwiązaniu zakonu jezuitów, miała przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły i opracować zasady programowe nowego...poleca89%
Język polski

Czy z dziećmi trzeba surowo??

Co znaczy postępować z kimś surowo?? Jeżeli mamy na myśli wyładowanie swoich emocji spowodowanych problemami w pracy, brakiem pieniędzy, potrzeby zrozumienia, na dzieciach, jest to niewłaściwe. Surowy to niewyrozumiały, bezwzględny,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Generacje Praw Człowieka

Temat 2. Grudziądz, dn. 02.01.2009r. W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku francuski prawnik Karel Vasak zaproponował wyodrębnienie praw człowieka i wprowadził pojęcie trzech generacji praw człowieka. Proponowana przez niego...poleca80%
Historia

Piramowicz Grzegorz biografia

Piramowicz Grzegorz (1735-1801), ksiądz, pedagog, działacz oświatowy, pisarz. Autor podręczników i rozpraw pedagogicznych. W latach 1754-1773 członek zakonu o.o. jezuitów, po jego kasacie proboszcz w Kurowie, Końskowoli i Międzyrzeczu Podlaskim....poleca69%
Historia

Komisja Edukacji Narodowej

1. Sytuacja kraju. Wstrząs, jakim był dla całego kraju I rozbiór Rzeczypospolitej, wzmógł jeszcze bardziej gorączkę reformatorską oświeceniowej części społeczeństwa polskiego. Celem zabiegów było wzmocnienie uszczuplonego terytorialnie państwa....poleca85%
Język polski

Rusyfikacja w czasach Marcina Borowicza

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku, kraj został podzielony na trzy części. Każda z nich należała do innego państwa i każda była w inny sposób zmieniana. Powieść "Syzyfowe prace" idealnie pokazuje, w jaki sposób młodzież...poleca87%
Historia

Inkwizycja i czarownice

Płonące stosy, krew, cierpienie, utrata dobrego imienia i majątku - oto co dziś kojarzy nam się z inkwizycją. A miało być całkiem inaczej. U jej podstaw leżały ścisłe reguły, mające służyć ochronie religii i jedności Kościoła, zapewniając przy tym...poleca87%
Język polski

Czy z dziećmi trzeba surowo?

Odpowiedź na pytanie: ?czy z dziećmi trzeba surowo?? nie jest jednoznaczna. Istnieje wiele argumentów, świadczących zarówno za jaki i przeciw. W niniejszej pracy postaram się rozstrzygnąć tę, wzbudzającą wiele kontrowersji, kwestię....poleca91%
Język polski

Kara czy nagroda - co bardziej motywuje do poprawy zachowania ?

Od wielu lat trwa podzielność zdań na temat stosowania kar bądź nagród, by zmobilizować dziecko do poprawy zachowania. To pierwsze zazwyczaj spotyka się z buntem nastolatków, bo nikt nie jest zadowolony z zakazów. Jednak częste dawanie...