profil

Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kantonpoleca86%
Administracja

Szwajcaria. samorzad terytorialny (krotko)

Szwajcaria jest państwem federalnym składającym się z 23 kantonów (w tym 3 kantony to półkantony) Składa się z 1)federacja – administracja na szczeblu rządowym 2)kantony – posiadają konstytucje, wł ustawodawcza, wykonawcza...poleca86%
Geografia

Rynek pracy w Szwajcarii

SZWAJCARIA JAKO OAZA POKOJU, SCHRONIENIA I WYPOCZYNKU Konfederacja Szwajcarska państwo w centralnej części Europy ze stolicą w Bernie, bez dostępu do morza, górzysto – wyżynne, blisko 60% jego powierzchni zajmują Alpy. Graniczy z: Niemcami -...poleca85%
Historia

Prusy w I połowie XVIII wieku

W 1688 roku zakończył swój żywot Fryderyk Wilhelm. Nie bez przyczyny zwano go wielkim elektorem. To właśnie on stał się twórcą państwa, dla którego przyjęto nazwę Prusy. W okresie swoich rządów przyłączył do kraju Pomorze Wschodnie (tzw....poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Ustroje polityczne

Niemcy (nazwa oficjalna Republika Federalna Niemiec, w skrócie RFN, niem. Bundesrepublik Deutschland (BRD)) to kraj leżący w środkowej Europie, będący członkiem Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), G8 oraz NATO. Do 1970 r. (do...poleca85%
Geografia

Szwajcaria - system polityczny.

Pod pojęciem systemu politycznego kryje się bardzo szerokie zagadnienie. Według jednej z wielu definicji system to "zasady organizacji czegoś, ogół przepisów reguł, obowiązujących stosowanych w jakiejś dziedzinie" , a także forma ustroju...poleca87%
Geografia

Szwajcaria.

GOSPODARKA Szwajcaria to jedno z najlepiej rozwiniętych państw świata. Gospodarka oparta na usługach bankowych i nowoczesnym przemyśle precyzyjnym (zegarki, instrumenty pomiarowe, sprzęt medyczny), elektrotechnicznym (obrabiarki, turbiny,...poleca89%
Dziennikarstwo

System polityczny Szwajcarii

Nowa konstytucja weszła w życie 01.01.2000 ale to nowa – stara konstytucja. Wzorowana na konstytucji z 1874 (a ta na tej z 1848). CECHY SZWAJCARSKIEGO SYSTEMU TO: • Zasada federacji – przejawia się tym że jest nienaruszalność części składowych...poleca76%
Geografia

Państwa Alpejskie - walory turystyczne

Wspaniałe krajobrazy Alp przyciągają latem zwiedzających i wędrowców, a zimą narciarzy. Alpejską przyrodę a w tym wiele gatunków rzadkich zwierząt, jak złote orły czy kozice, chroni się w licznych parkach narodowych. Dodatkową atrakcją są górskie...poleca83%
Historia

Chiny na przełomie XIX I XX wieku

W pierwszej połowie XIX w. Chiny podobnie jak Japonia, były państwem zamkniętym dla obcokrajowców, co było sprzeczne z dążeniami mocarstw europejskich do uzyskania wpływów ekonomicznych w tym państwie. Najbardziej zainteresowana Chinami była...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

System polityczny Szwajcarii

Kraj neutralny, nie należy do żadnych paktów i związków, neutralność zapisana jest w konstytucji. Tradycyjny system parlamentarno-komitetowy. Mocne powiązania parlamentu z rządem. Państwo federalne dzielące się na 23 kantony (3 kantony...