profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kampania Polskapoleca85%
Historia

Bitwa nad Bzurą

8 września 1939 r. Niezwykłym trafem uwagi niemieckiego rozpoznania uszedł fakt, że największa obecnie koncentracja polskich sił nastąpiła na tyłach Grupy Armii „Północ”. Rozbita częściowo Armia „Pomorze” pod dowództwem generała Bortnowskiego...poleca85%
Historia

Wojna obronna Polski

W roku 1939 dnia 1 września o godzinie 4.40 rano bombowce niemieckich nazistów rozpoczęły bombardowanie Wielunia a o 4.45 pancernik niemiecki "Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzał Westerplatte....poleca85%
Historia

Kampania wrześniowa

Kampania wrześniowa-walki obronne woj. polskich od 1.09 do 5.10.1939 przeciw woj. niemieckim i od 17.09 przeciwko wojskom ZSRR. Kampania ta rozpoczęła II wojnę światową. Mimo przystąpienia do wojny Anglii i Francji (3 września), zachodni...poleca85%
Historia

Historia pomnika poświęconego „Bohaterom walk nad Bzurą”

. Wojsko Pol stoczyło wiele bitew. Największa i najkrwawsza bitwa września miała miejsce nad Bzurą . Armia „ Poznań”, którą dowodził generał dywizji Tadeusz Kutrzeba, starała się zatrzymać niemieckipoleca85%
Historia

Początek wojny-westerplatte

armii generałem J. Rómmlem. Reszta armii, pod dowództwem generała W. Thomme, 13 września podjęła obronę twierdzy Modlin. 9-20 września 1939, bitwa nad Bzurą . Największa bitwa kampaniipoleca82%
Historia

Kilka ważnych dat, skutków, terminów z II Wojny wiatowej

terytorium Niemiec, ustalenie granic Polski, zginęło 50mln, zniszczenie faszyzmu, powstanie nowych państw, zanik kolonializmu. 1-7 wrz- obr. Westerplatte. 1 wrz -Mokra 9 wrz - Bzura 28 wrzpoleca83%
Historia

Kalendarium II Wojny Światowej

Tabelka z wydarzeniami II WŚpoleca85%
Historia

Bitwa nad Bzurą

Bitwa nad Bzurą lub inaczej nazywana przez niektórych historyków polskich i niemieckich raportach jako bitwa pod Kutnem. To drugie określenie nawiązuje do wydarzeń z 1914 roku; polska historiografia