profil

Wojna obronna Polski

poleca 85% 688 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W roku 1939 dnia 1 września o godzinie 4.40 rano bombowce niemieckich nazistów rozpoczęły bombardowanie Wielunia a o 4.45 pancernik niemiecki "Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzał
Westerplatte. 3- września wojska hitlerowskie rozpoczęły atak lądowy.
5- września armia niemiecka przekroczyła wartę i zajęła Bydgoszcz,

7-września Rząd polski opuszcza Warszawę o godzinie 2.00.
8- września korpus pancerny generała panzer-waffen został zatrzymany pod wizną gdzie zatrzymały ją jednostki wojska polskiego i ludność cywilna.
9- września na skrzydło 8 armii niemieckiej atakuje armia Poznań i armia Pomorze rozpoczęcie bitwy nad Bzurą.
13- września zniszczenie samodzielnej grupy narew .
17-września Atak wojsk Radzieckich na Polskę, odwrót armii polskiej na Węgry lub na Rumunię.
22- września podział polski przez ZSRR i Niemcy Nazistowskie tak zwany czwarty rozbiór polski.
28- września kapitulują Warszawa i Modlin
2- października kapituluje Hel.
2-5- października ostatnia bitwa kampanii wrześniowej odziały SGO Polesie toczą walki z 13.dywizją piechoty zmotoryzowanej pod kockiem

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata