profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Jednostka ciśnienia atmosferycznegopoleca86%
Geografia

Kreatorzy klimatu

POGODA - chwilowy stan atmosfery w danym czasie i w danym miejscu. KLIMAT - to ogół zjawisk pogodowych występujących na dużym obszarze i powtarzających się z regularną kolejnością w dużych jednostkach czasu. ELEMENTY POGOTY temperatura...poleca81%
Fizyka

Znaczenie ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

Ciśnienie atmosferyczne określa nacisk słupa atmosfery na jednostkę powierzchni. Wartość ciśnienia zależy od: 1. wysokości słupa atmosfery znajdującego się nad powierzchnią pomiaru, 2. gęstości powietrza znajdującego się w słupie atmosfery nad...poleca87%
Dziennikarstwo

Zjawiska patologiczne wśród kreatorów opinii publicznej i ich wpływ na publiczność

kreatorzy opinii publicznej doskonale wiedzą, że wiele osób bezkrytycznie przyjmuje i uznaje za całkowicie wiarygodne informacje podawane w środkach masowego przekazu. Wpływ mediów na społeczeństwo