profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie szanse niesie globalizacjapoleca83%
Stosunki międzynarodowe

Jakie wyzwania, szanse i zagrożenia niesie globalizacja?

Globalizacja jest to postępująca integracja państw oraz ludzi na świecie spowodowana znoszeniem barier w przepływach dóbr, usług, kapitału i wiedzy oraz znaczącą obniżką kosztów telekomunikacji i transportu. Na przyspieszony rozwój zjawiska...poleca82%
Język polski

Współczesne zagrożenia człowieka

takich jak kultura, polityka, nauka, gospodarka, część zagrożeń natomiast wymyka się jednoznacznemu przypisaniu ich działaniu ludzi. Owe zagrożenia i zawarte w nich wyzwania mają charakter globalny ipoleca85%
Geografia

Religia i polityka światowa

przyhamowany ze względu na ww. mankamenty i zagrożenia , jakie stwarza. Globalizacja w ich mniemaniu wywołuje syndrom siły polegający na tym, że: „zwycięzcy biorą wszystko”. Oznacza to, że globalizacja