profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie funkcje pełnią lasypoleca82%
Geografia

Rola lasów jako zasobów naturalnych.

Na początku chciałbym przedstawić definicję lasu, czyli tego, czego będzie dotyczyć treść poniższej pracy. Las jest to zespół roślinności z przewagą roślin drzewiastych. Lasy mogą powstać samoistnie lub poprzez działalność człowieka. W Polsce lasy...poleca84%
Geografia

Rola lasów na świecie

Las jest to wielowarstwowe zwarte zbiorowisko roślinne, w którym dominującą formację stanowią drzewa. Jest to twór przyrody, w którym są zespolone w niepodzielną całość: świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba. Związane są one ze...poleca89%
Biologia

Las W Środowisku Człowieka

LAS jest to wielowarstwowe zwarte zbiorowisko roślinne, w którym dominującą formację stanowią drzewa. Jest to jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego...poleca83%
Biologia

Znaczenie lasów i gospodarki wiejskiej dla rozwoju obszarów leśnych

jako źródłem surowca drzewnego i użytków ubocznych jak również utrzymywaniem lasów w trwałej użyteczności przez odnowienia, pielęgnację i ochronę, melioracje, racjonalne użytkowanie, ochronę zasobówpoleca78%
Biologia

Funkcje lasu

LAS- jest to wielowarstwowe zwarte zbiorowisko roślinne,w którym dominującą formację stanowią drzewa Jest to jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jakopoleca83%
Geografia

Lasy jako bogactwo naturalne.

LAS- jest to wielowarstwowe zwarte zbiorowisko roślinne,w którym dominującą formację stanowią drzewa Jest to jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jakopoleca85%
Polityka

Środowisko przyrodnicze jako podstawa rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

20% drzewostanu ocenia się jako uszkodzony. Względnie niski poziom eksploatacji zasobów drewna w Europie daje decydentom i zarządcom zasobami leśnymi, możliwość zróżnicowania funkcji lasów ipoleca85%
Biologia

„Rola terenów zielonych dla zdrowia człowieka i sposoby ich ochrony.”

. Wzrost populacji ludzkiej wywołuje konieczność zwiększonej eksploatacji zasobów przyrodniczych przy użyciu nowych technologii, co przejawia się niekiedy całkowitą destrukcją układów naturalnych . Zmiany