profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jakie były skutki chrztu Polskipoleca80%
Historia

Chrzest Polski – czynniki i znaczenie jego przyjęcia

Zgodnie z definicja encyklopedyczną chrzest Polski, proces chrystianizacji społeczeństwa zajmującego ziemie pol., trwający do XII–XIII w.; chrzest Polski w ścisłym sensie oznacza chrzest ks. Mieszka I i jego otoczenia 966; towarzyszył mu sojusz...poleca70%
Historia

Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest ?

Niewątpliwie najciekawszym wydarzeniem w średniowiecznej historii państwa polskiego był moment, gdy jego władca-Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest. Jak wyglądał uroczysty chrzest księcia piastowskiego i jego najbliższego otoczenia...poleca83%
Historia

Początki państwa polskiego - rządy Mieszka I

MIESZKO I 960 – 992(książę) Dochodzi do zjednoczenia plemion zamieszkujących obszar naszego kraju: Pomorzan (Pomorze Gdańskie i Zachodnie), Polan (Wielkopolska), Mazowszan (Mazowsze), Kujawian (Kujawy). Na ich czele w 960 stanął Mieszko I....poleca85%
Historia

Chrzest Polski i ustrój monarchii piastowskiej.

Znaczenie chrztu Polski: * Polska znalazła się wśród państw chrześcijańskich Europy - książę traktowany był na równi z innymi władcami. * Rozwój kultury średniowiecznej - znajomość pisania i form kancelaryjnych * Kościół integrował państwo...poleca84%
Historia i społeczeństwo

Jakie czynniki i działania przyczyniły się do powstania państwa polskiego na etapie X-XI w.?

również ochrona jaką, od przyjęcia chrztu sprawowało nad państwem cesarstwo i papiestwo. Nie można również zapomnieć o powstałej możliwości napadania na państwa pogańskie w celu ich chrystianizacji, copoleca85%
Pedagogika

Chrzest dzieci dawniej a dziś

dotyczącej osób mogących udzielać chrztu, przełomowymi okazały się zalecenia i ustalenia soboru laterańskiego IV z 1215r. Podczas jego obrad uznano, iż ważny będzie również chrzest , którego szafarzem była