profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie były przyczyny konfederacji targowickiejpoleca85%
Historia

Targowica i II rozbiór Polski.

Targowica i II rozbiór Polski. Sejm kontynuował swe prace do maja 1792, uchwalając i wcielając w życie reformy polityczne i częściowo społeczne: rozpoczęto pracę nad kodyfikacją prawa, ustawami o Komisji Policji i Komisji Skarbowej,...poleca85%
Historia

Targowica i drugi rozbiór Polski

Reakcje po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja w Europie były różne. Prusy oficjalnie pochwaliły ją, natomiast w tajemnicy uznały, że jest ona zagrożeniem dla ich imperialistycznych planów. W Rosji uznano, że należy ją obalić i powrócić do stanu...poleca84%
Historia

Konfederacja targowicka

Konfederacja Targowicka Przywódcy stronnictwa hetmańskiego:  Seweryn Rzewuski  Ksawery Branicki  Sczęsny Potocki zawiedzeni w swych rachubach politycznych udali się na emigrację do Rosji. W Petersburgu z Katarzyną II ułożyli plan...poleca84%
Historia

Geneza i przebieg pierwszego rozbioru Polski

Po śmierci Jana III Sobieskiego Rzeczpospolita stopniowo stawała się przedmiotem polityki mocarstw ościennych. W 1732 roku został zawarty układ między Rosją, Austrią i Prusami w sprawie następstwa tronu w Polsce na wypadek śmierci Augusta II -...poleca82%
Historia

Próby wzmocnienia Polski w XVIII wieku

Upadek państwa polskiego był dla wielu Polaków szokiem. Zadawano sobie pytanie dlaczego do tego doszło. Jakie były przyczyny upadku Rzeczypospolitej? Już w XVI w. zaczęły się uwidaczniać wewnętrzne słabości państwa, które z biegiem czasu nasilały...poleca81%
Historia

Konfederacja targowicka - przywódcy, program i znaczenie

Konfederacja Targowica, targowica był to spisek magnacki zawiązany w celu obalenia reform Sejmu Czteroletniego i unieważnienia Konstytucji 3 Maja 1791. Formalnie ogłoszona 14 maja 1792 w pogranicznym miasteczku Targowica położonym w dobrach...