profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jak oceniasz globalizacjępoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

JA wobec procesów globalizacji

Globalizacja - zmiany w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Opisuje zwiększenie wymiany informacyjnej, przyspieszenie i spadek cen transportu, a także wzrost...poleca87%
Geografia

Przyczyny konfliktów między zwolennikami a przeciwnikami globalizacji na świecie

Globalizacja to termin określający procesy i zjawiska wynikające ze wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej, kulturowej oraz w pewnym zakresie i znaczeniu również współpracy politycznej między państwami. Jest to proces polegający na zanikaniu...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Globalizacja

Globalizacja – czym tak naprawdę jest? Czymś dobrym czy złym… Słowo popularne i często używane, a nie każdy wie, z czym tak naprawdę się wiąże. Otóż globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede...poleca85%
Socjologia

Procesy integracji europejskiej w konekście postępującej globalizacji

dzieje się w centrum procesów globalizacji , ale im dalej od centrum - tym opiekuńczość państwa narodowego wobec własnych obywateli jest coraz bardziej wątpliwa (wynika to ze zmniejszającego się zasobupoleca85%
Geografia

Problem globalizacji

terminu glokalizacja. Glokalizacja jest zbitką pojęciową dwóch procesów : globalizacji , czyli upowszechnienia, oraz lokalizacji, czyli skłonności do zamykania się w miejscach dostatecznie małych, aby możnapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy w obliczu procesów globalizacji przywiązanie do własnego narodu ma jeszcze sens? Na czym polega polski patriotyzm XXI wieku?

świadomości narodowej. Patriotyzm rozszerzył się na klasy niższe. Obecnie w dobie globalizacji , ostatniego chyba stadium syntezy społeczeństw, również ten ostatni bastion tradycji może upaść. Taki stanpoleca85%
Socjologia

Globalizacja.

zamiast tego słowa użył terminu glokalizacja. Glokalizacja jest zbitką pojęciową dwóch procesów : globalizacji , czyli upowszechnienia, oraz lokalizacji, czyli skłonności do zamykania się w miejscachpoleca85%
Polityka

Korzyści i niebezpieczeństwa płynące z globalizacji

kategoriach procesów globalnych. Zdaniem niektórych siły globalne, czy to korporacji wielonarodowych bądź innych globalnych instytucji ekonomicznych, czy też globalnej kultury bądź globalizujących