profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak chroni się lasypoleca84%
Geografia

Rola lasów na świecie

Las jest to wielowarstwowe zwarte zbiorowisko roślinne, w którym dominującą formację stanowią drzewa. Jest to twór przyrody, w którym są zespolone w niepodzielną całość: świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba. Związane są one ze...poleca89%
Biologia

Las W Środowisku Człowieka

LAS jest to wielowarstwowe zwarte zbiorowisko roślinne, w którym dominującą formację stanowią drzewa. Jest to jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego...poleca84%
Biologia

Wycinanie lasów

się już do Europy. Wycinanie lasów pociąga za sobą następstwa odczuwalne na całym świecie . Dla milionów ludzi oznacza głód, brak wody i śmierć. Odbija się również na tobie. Wpływa na żywność, którąpoleca82%
Geografia

Znaczenie społeczne, gospodarcze i ekologiczne lasów w Polsce

: -gospodarcze -pośrednio - gospodarcze -pozagospodarcze Na czym polega tak ogromnie znaczenie lasów ? Otóż nie są one tylko ozdobą krajobrazu i miejscem wypoczynku. Ich rola jest wieloraka: - sąpoleca84%
Geografia

Omów stan gospodarki leśnej oraz przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce.

jest uszkodzonych - choroby, szkodniki. Rola lasów jest ogromna: tlen, pochłaniają dwutlenek węgla, łagodzą klimat, regulują poziom wód, miejsce rekreacji ludzi, dostarcza drewna, żywicy, owocówpoleca89%
Biologia

Moje oczekiwania w stosunku do lasów i gospodarki leśnej na początku III tysiąclecia

stanu lasów na ziemi obecnie mówią o 3.6 miliardach hektarów, to znaczy około 60% pierwotnego stanu lasów na naszej planecie; począwszy od 1980 roku około 14 milionów hektarów lasów tropikalnych roczniepoleca85%
Geografia

Lasy; oraz szlaki transportowe w Polsce.

do produkcji papieru , gazet, książek , wukorzystywanie drzew jako surowca chemicznego ROZMIESZCZENIE LASÓW W POLSCE-Góry- Karpaty i Sudety , Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie ZALESIENIE NA ŚWIECIE