profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak Bolesław Krzywousty podzielił państwo polskiepoleca84%
Historia

Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce – czas rozwoju czy upadku?

Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce rozpoczyna się w 1138 roku, statuem Bolesława Krzywoustego, kończy się natomiast w momencie koronacji Władysława Łokietka na króla Polski – w 1320 roku. W tym czasie w Polsce wydarzyło się wiele ważnych dla...poleca85%
Historia

Przemiany społeczne, gospodarcze i kulturowe w Polsce w XII i XIII wieku.

Wiek XII i XIII to dwóchsetlecie rozbicia dzielnicowego w Polsce , które przyniosło ważne przeobrażenia gospodarczo – społeczne i kulturowe. Chociaż okres rozbicia spowodował osłabieniepoleca85%
Historia

Rozbicie dzielnicowe w Polsce - proba bilansu.

. Trójpolówka dzieliła ten obszar na 3, z czego jedna stała odłogiem, co wzbogacało glebę. Reasumując, możnaby ożec, że okres rozbicia dzielnicowego w Polsce był okresem upadku władzy jednoczącej państwo, a