profil

Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Izba Wojskowa Sądu Najwyższego

poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy szczególne

Poza sądami powszechnymi istnieje sądownictwo szczególne – wojskowe i administracyjne. Zajmuje się ono sprawami wykraczającymi poza uprawnienia sądów powszechnych. Sądy wojskowe tworzą: sądy okręgów wojskowych i sądy garnizonowe. Wszystkie podlegają Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego. Zadaniem sądów wojskowych jest rozpatrywanie spraw dotyczących przestępstw związanych z obronnością państwa. Sądownictwem szczególnym jest także sądownictwo administracyjne w postaci Naczelnego Sądu...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy - władza sądownicza

Władza sądownicza – sądy Organami wymiaru sprawiedliwości są: • Sąd Najwyższy • sądy powszechne ( sądy rejonowe, sądy wojewódzkie i sądy apelacyjne) • sądy szczególne ( wojskowe ipoleca85%
Prawo

Sądy

osądzonej ( res iudicata ). Sądy dzielą się na: a) sądy powszechne, b) sądy szczególne . Kompetencje sądów szczególnych są w przepisach proceduralnych wyraźnie określone, natomiast sądy powszechnepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

NIK, sądy

udowodnić winę, wszystkie rozprawy są jawne chyba że sąd zadecyduje inaczej. Struktura organów wymiaru sprawiedliwości: SĄD NAJWYŻSZY > Sądy szczególne sądy wojskowe> sądy okręgów wojskowych(II instancjapoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy i trybunały

Administracyjny . Sądowi Najwyższemu podlegają: sądy powszechne szczególne oraz NSA. D o trybunałów w Polsce zaliczamy : konstytucyjny oraz stanu . Przed trybunałem stanu mogą odpowiadać :prezydentpoleca85%
Prawo

Sądy powszechne

zawsze stanowiły główny przedmiot postępowania, sądy powszechne rozpoznają obecnie również szczególne rodzaje spraw. Szczególnym rodzajem spraw rozpatrywanych przez sądy powszechne w postępowaniu