profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Inversion of the verb

poleca88%
Angielski

Inwersja (Inversion of the verb)

Inwersja, czyli przekształcenie konstrukcji zdania twierdzącego w zdanie pytające, występuje w języku angielskim, kiedy zdanie rozpoczyna się od następujących przysłówków i zwrotów przysłówkowych: hardly /scarcely ever rzadko kiedy Hardly / scarcely ever do we meet the Browns. ( Rzadko kiedy spotykamy Brownów. ) never nigdy Never again will I make the same mistake. ( Nigdy więcej nie popełnię tego samego błędu. ) no sooner… than…...poleca85%
Język angielski

VERB+OBJECT+INFINITIV

1. po want, wish, desire, like, hate wtedy ’to’+ [ verb ] 2. po czasownikach zmysłów, let, make wtedy sam [ verb ] 3. po czasownikach wyrażających czynności lub stan umysłu, np. think, expect, belivepoleca88%
Język angielski

INVERSION

); only if, only when, only then, only later; when only refers to ‘ the state of being the only one’ there’s no inversion following it e. phrases containing no/not including: under no circumstances, onpoleca85%
Język angielski

Subject- verb concord

? following a form of the words notional ? based rather on the meaning than on the form of the words proximity concord General rules: We use singular form of the verb when: the subject has a singularpoleca85%
Język angielski

Verb + preposition

accuse / suspect somebody OF approve OF die OF consist OF pay FOR thank/forgive somebody FOR apologise FOR blame FOR blame something ON suffer FROM protect FROM (or AGAINST) depend ON /rely ON live ON congratulate ON/poleca85%
Język angielski

Irregular Verb List

Irregular verb list Infinite Past Past Simple Participle be was/were been become became become begin began begun break broke broken bring