profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Integracja międzynarodowapoleca86%
Prawo administracyjne

Państwo i jego porządek prawny, a społeczność międzynarodowa.

PAŃSTWO I JEGO PORZĄDEK PRAWNY A SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA. Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw- istnieją także inne porządki prawne. Tak więc, współczesna charakterystyka prawa jako...