profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Integracja międzynarodowapoleca85%
Politologia

Międzynarodowa Integracja Gospodarcza

Międzynarodowa integracja gospodarcza jest jednym z najważniejszych zjawisk drugiej połowy XX wieku. Stanowi ona produkt rozwijającego kapitalizmu. W najbliższych co najmniej stu latach będzie podstawowym, jeśli nie najważniejszym, czynnikiem...