profil

Pedagogika (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Integracja dzieci niesłyszących ze społeczeństwempoleca86%
Pedagogika

Omów zalety integracyjnych form wychowania i kształcenia dzieci niesłyszących

Celem integracji jako ruchu społecznego i edukacyjnego zarazem, jest przeciwdziałanie tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, nieakceptowania stygmatyzacji, nietolerancji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Integracja wyraża się w takim...