profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ile lat miał Paweł Obareckipoleca85%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Stanisławy Bozowskiej i Pawła Obareckiego.

Opiszę Stanisławę Bozowską i Pawła Obareckiego, głównych bohaterów noweli Stefana Żeromskiego pt. „Siłaczka”. Paweł Obarecki miał około trzydziestu lat i mieszkał w Obrzydłówku szósty rok. Był lekarzem, gdyż ukończył studia medyczne w...poleca86%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Stanisławy Bozowskiej i Pawła Obareckiego.

Charakterystyka porównawcza Stasi Bozowskiej i Pawła Obareckiego . Paweł Obarecki i Stasia Bozowska to główni bohaterowie noweli Stefana Żeromskiego pt. "Siłaczka". Te dwie postacie, zpoleca85%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Stanisławy Bozowskiej i Pawła Obareckiego.

Stanisława Bozowska i Paweł Obarecki są bohaterami książki Stefana Żeromskiego pt. ,,Siłaczka''. Stanisława ukończyła szkołę w Warszawie, udzielała korepetycji. Później podjęła pracę jakopoleca85%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Stanisławy Bozowskiej i Pawła Obareckiego.

była wierna swoim ideałom. Życiowym celem Stanisławy Bozowskiej było zrealizowanie swoich ideałów pracy u podstaw. Chciała wszędzie upowszechnić oświatę. Uczyła dzieci czytać i pisać. Kupowała ipoleca86%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Stasi Bozowskiej i Pawła Obareckiego.

. Ukończył studia medyczne w Warszawie. Tam poznał Stasię, w której od razu się zakochał. Kiedy dziewczyna odrzuciła jego oświadczyny i wyjechała, on, dokończywszy naukę, przeprowadził się do Obrzydłówkapoleca85%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Stanisławy Bozowskiej i Pawła Obareckiego.

Opowiadam się za postawą Stanisławy Bozowskiej czy Pawła Obareckiego – charakterystyka porównawcza . W utworze Stefana Żeromskiego pt. "Siłaczka" na przykładzie głównych bohaterów