profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Ile lat ma Ziemiapoleca85%
Historia

Początki człowieka

Początki człowieka w skrócie. Wiek ziemi to ok. 5 mld lat. Ok. 2 mld lat temu, podczas gdy w Europie trwało zlodowacenie, na terenie o wiele cieplejszej Afryki pojawił się gatunek Homo. Człowiek rozumny bardzo zbliżony do współczesnego, homo...poleca85%
Geografia

Historia i wiek Ziemi

HISTORIA I WIEK ZIEMI 1. Podział dziejów ziemi Kolejność powstawania poszczególnych skał na całym Świecie ustalili geolodzy. Umożliwiło to podział historii Ziemi na okresy, czyli stworzenie tzw. tabeli stratygraficznej. Skały powstałe...poleca85%
Historia

Historia Ziemi

Historia Ziemi obejmuje 4,6 mld lat. W tym czasie Ziemia podlegała licznym zmianom, przekształcając się z jednorodnej kuli w planetę lądów, mórz, lasów, ludzkiej cywilizacji. Początki Ziemia wraz z całym Układem Słonecznym powstała w wyniku...poleca85%
Historia

Początki dziejów ludzkości.

POCZĄTKI DZIEJÓW LUDZKOŚCI POCHODZENIE CZŁOWIEKA. Chociaż wszechświat, jak sądzimy, istnieje już od 15 miliardów lat, a nasza planeta od 5 miliardów, to człowiek pojawił się na...poleca85%
Historia

Czas koczowniczy, początki społeczeństwa ludzkiego

Pierwszych ludzi, którzy żyli na Ziemi, nazywamy ludźmi pierwotnymi. Żyli w gromadach, gdyż w ten sposób łatwiej było im przetrwać. Mieszkali w jaskiniach, szałasach, ziemiankach lub domach z drewna budowanych na wodzie. Narzędzia i broń...poleca85%
Historia

Początki człowieka

Kim jest człowiek? Niemal codziennie prasa, radio i telewizja podają wiadomości o nowych odkryciach w różnych dziedzinach nauki - fizyki, chemii, biologii czy archeologii. Wiele tych wiadomości dotyczy przeszłości człowieka. Dlatego należy...poleca85%
Język polski

Początki świata w mitologi greckiej i w Biblii - porównanie.

Gdy czytamy różne mity o powstaniu świata i człowieka, bezwiednie porównujemy je z tkwiącymi w świadomości katolickiej opowieściami biblijnymi. Wyciągając wnioski z tych porównań, dostrzegamy wiele podobieństw. W obu wersjach na początku przed...poleca85%
Filozofia

Arche ( początki istoty u filozofów jońskich). Porównaj eudajmonizm różnych filozofów

Arche ( początki istoty u filozofów jońskich) Anaksymander zaczął używać terminu „początek" (arche). Był to wyraz potoczny, ale użyty przez filozofa zmienił swe potoczne znaczenie. Anaksymander zaczął używać terminu „początek" (arche). Był to...