profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

II Rzeczpospolitapoleca83%
Pedagogika

Pedagogika społeczna - Wroczyński (najważniejsze zagadnienia)

1. ŚRODOWISKO a) ŚRODOWISKO – krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym - nie wszystkie składniki środowiska oddziałują na nas w sposób jednakowy - siła oddziaływania poszczególnych...