profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Idea państwa Arystotelesapoleca84%
Socjologia

Koncepcja państwa u Arystotelesa

„...Celem państwa jest szczęśliwe życie, a reszta to środki do tego celu wiodące. Państwo jest zaś wspólnotą rodów i miejscowości dla doskonałego i samowystarczalnego bytowania. To znów polega, jak powiedziałem, na życiu szczęśliwym i pięknym....poleca85%
Filozofia

Koncepcja duszy u Platona i Arystotelesa

człowieka oparł na nauce o duszy. Traktat „O duszy”,, który z pewnością należy do późnych dzieł Arystotelesa , całkowicie odrzuca dualizm duszy i ciała, jak to było u Platona. Arystoteles określapoleca85%
Filozofia

Koncepcja duszy u Platona i Arystotelesa

duszy w porównaniu z ciałem wynika z bezpośrednich pobudek politycznych Arystotelesa . Mówił on otwarcie, że jeśli się będzie wyżej cenić duszę ludzką od ciała, to i w „organizmie” państwa „duszępoleca86%
Socjologia

Przedstaw myśl społeczna Arystotelesa

– podobnie jak u Platona- było dobro. „ Celem państwa jest zatem szczęśliwe życie, a reszta to środki do tego celu wiodące. Państwo zaś jest wspólnotą rodów, i miejscowości dla doskonałego ipoleca85%
Filozofia

Podstawowe zagadnienia stanowiska filozoficznego Arystotelesa

Aleksandra, wrócił do Aten, gdyż skazał on na śmierć krewniaka Arystotelesa , Kallistenesa i odszedł od realizacji panhelleńskiego państwa . Po czym w 335 r. p.n.e. założył szkołę filozoficzną w Likejoniepoleca84%
Socjologia

Państwo Platona, a państwo Arystotelesa

oraz dzieci. Te z kolei powinny być wychowywane w państwowych ośrodkach ?przedszkolach, nie znając biologicznych rodziców. Koncepcja państwa nie pomija także miejsca kobiet w hierarchii społecznej