profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

I wojna światowa notatkipoleca86%
Historia

Notatki z I Wojny Światowej.

Geneza I WŚ: a)konflikty kolonialne: -w Afryce: między Anglią a Francją; między Francją a Niemcami; -w Azji: między Anglią a Rosją na terenie Persji i Afganistanie; między Rosją a Japonią na terenie Chin i Korei; między Anglią i Niemcami na...poleca83%
Historia

Pierwsza wojna światowa notatki

1.sytuacja miedzynarodowa - wyścig o kolnie, nie wszystkie panstwa zadowolone z rezultatów, do decydującej rozprawy szykowaly się niecmy i Francja - dwa bloki militarne : trójprzymierze Niemcy autowegry wlochy panstwa centralne...poleca85%
Historia

I wojna światowa - notatki

ultimatum. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. W ciągu kilku następnych dni Niemcy i Astro-Węgry znalazły się w stanie wojny z Rosją, Fracją i Wlk. Brytanią. W I wojnie światowejpoleca83%
Język polski

Teatr absurdu - luźne notatki

antyspołeczny. Miejsce: Po II wojnie światowej stolicą sztuki i dramatu stał się Paryż i to właśnie tam nastąpił rozkwit dramatu surrealistycznego zwanego teatrem absurdu, zaś dramatopisarze mieszkającypoleca89%
Historia

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: założenia twórców USA, wojna secesyjna itp.

. Pro¬gram ten stal się podstawą izolacjonizmu, który zdominował poli¬tykę zagraniczną państwa amerykańskiego aż do czasów I wojny światowej . RÓŻNICE MIEDZY PÓŁNOCĄ A POŁUDNIEM Wraz z rozwojempoleca83%
Historia

Kampania wrześniowa, okupacja Polski, Polskie Państwo Podziemne, powstanie warszawskie, przejęcie władzy w Polsce przez komunistów, sprawa polska w czasie II wojny światowej.

> SPRAWA POLSKA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1. Powstanie rządu emigracyjnego: Prezydent Mościcki, premier Składkowski i Naczelny Wódz Rydz-Śmigły zostali internowani w Rumunii, zmuszonejpoleca84%
Pedagogika

Notatki z wykłady u prof. Bezwińskiej

zorganizowany. Po II wojnie światowej następuje rozejście się polskiej pedagogiki z pedagogiką zachodnią i zachodnia myślą pedagogiczną. Główną przyczyną jest przyczyna polityczna tzn. instalowanie w