profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia związków zawodowychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Związki zawodowe w Polsce

Związki zawodowe w Polsce, początki powstawania organizacji związkowych w Polsce przypadają na ostatnie dziesiątki lat XIX w. Istotny wpływ na rozwój związków zawodowych miał podział ziem polskich pomiędzy zaborców, niejednolitość narodowa...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Związki zawodowe w Polsce

Społeczne organizacje masowe zrzeszające na zasadach dobrowolności pracowników najemnych wg zawodów, dziedzin produkcji lub regionu w celu obrony ich wspólnych interesów ekon. i społ., a także prowadzenia działalności oświatowej, kult. i...poleca85%
Prawo pracy

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe . Są one bowiem organizacją opoleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Udział obywateli w życiu publicznym. Formy życia publicznego. (partie, systemy partyjne, związki zawodowe)

państwach. - związki zawodowe w Polsce zrzeszają ludzi pracy o podobnych zawodach. Mogą one łączyć się w federacje. -związek zawodowy w działalności statutowej jest niezależny od administracji państwowejpoleca86%
Pedagogika

Pedagogika pracy wykłady

wykłady z pedagogiki pracypoleca85%
Prawo

Związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Wschodniej i Rosji na skutek opóźnień związanych ze słabym rozwojem przemysłu organizacje związkowe powstawały dopiero na początku XX w . Związki zawodowe współdziałały z partiami robotniczymi. Liczbapoleca85%
Historia

Sierpień '80.

Jagielskiego podpisała 31 VIII 1980 r. porozumienie kończące strajk za cenę zgody na niezależne, samorządne związki zawodowe (na filmie). 17 IX powstała nowa centrala związkowa o strukturze regionalnej