profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia mapypoleca83%
Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej

Mapa jest podstawowym źródłem informacji geograficznej. Mapa jest rysunkiem przedstawiający na płaszczyźnie zmniejszony i uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części według przyjętych zasad odwzorowania kartograficznego i przy użyciu...