profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Brak wiary w siebiepoleca86%
Pedagogika

Szantaż emocjonalny – jak obronić się przed manipulacją i wykorzystaniem. Do szantażu trzeba dwojga.

Do szantażu trzeba dwojga. To duet a nie występ solowy i nie może się odbyć bez aktywnego uczestnictwa ofiary szantażu. Często wydaje się inaczej i próbujemy usprawiedliwić własne zachowanie. Zawsze łatwiej jest skoncentrować się na tym, co robi...poleca85%
Język polski

Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty.

Tematem do napisania mojej pracy jest (…temat…). W tym wypracowaniu postaram się jak najlepiej zrealizować podane wyżej zagadnienie. W podanym fragmencie dramatu pod tytułem „Kordian” bohater przyrównuje jesień, więdnące liście na drzewach do...poleca85%
Język polski

Ludzie bardziej są skłonni do niewiary w kogoś lub coś niż do wiary w siebie - rozprawka.

Każdego dnia spotykamy się ze sformułowaniem: „Uwierz w siebie”. Wiara w siebie jest bardzo potrzebną, ale też i trudną rzeczą. Jest nadzieją w swój potencjał, poczuciem własnej wartości oraz bycie pewnym siebie. Większość ludzi wierzy w...poleca84%
Język polski

Jak chronić się przed manipulacją. Tekst maniupulacyjny o manipulacji.

W dzisiejszych czasach największym czynnikiem wpływającym na tożsamość ludzką jest manipulacja przedstawiona w reklamie oraz w propagandzie politycznej. Jak skutecznie się bronić przed nią? Topoleca85%
Pedagogika

Wychowanie między manipulacją, a wolnością.

określone wpływy i oddziaływanie na fizyczny, umysłowy, moralny i estetyczny rozwój dzieci i młodzieży. Termin wychowanie bywa też używany w węższym znaczeniu i wówczas odnosi się on do poszczególnychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sekty

wspominają o sektach. Tak więc wiemy że coś takiego jest, ale nie wiemy w jaki sposób działa. Więc też nie umielibyśmy się przed nimi obronić . Specyficznymi cechami sekt są min.: małą liczebnośćpoleca85%
Język polski

Odwołując się do wybranych fragmentów Potopu i znajomości całego dzieła oraz kreacji Kmicica i Radziwiłła, wyjaśnij istotę manipulacji językowej

kłamstwo za prawdę, gdy daje się oszukiwać nieświadomy tego. Manipulacja może kształtować nasze poglądy, postawy, zachowanie lub emocje bez wiedzy i woli człowieka. Z takim zjawiskiem mamy właśnie do