profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Hierarchia społeczna za panowania Kazimierza Odnowicielapoleca84%
Historia

Społeczeństwo i kultura w czasach pierwszych Piastów

Społeczeństwo,gospodarka i kultura w czasach pierwszych Piastów 1struktura społeczna i aparat państwowy -250tys.km2 i 1 mln mieszkańców 4os/km2 -żyjący na wsi wolni kmiecie-obciążeni daninami i powinnościami -moznowładcy w imieniu księcia...poleca82%
Historia

Dynastia Piastów w Polsce - bilans panowania

Polsce zakończyła śmierć Kazimierza Wielkiego (1370r.), który nie pozostawił po sobie męskiego potomka. Po jego śmierci władzę w Polsce przejęli Andegawenowie. Panowanie Piastów było i jest częstympoleca81%
Historia

Społeczeństwo, gospodarka i kultura w czasach pierwszych Piastów

średniowiecznej gospodarki za czasów pierwszych Piastów było rolnictwo. Przeważająca liczba ludności zamieszkiwała wsie w tym okresie. Liczba ludności stopniowa zaczęła się zwiększać. Miało to duże