profil

Teksty 22
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Harcerz

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

harcerstwo

Kategoria: harcerz

1. ‘stróżowanie’ (od XVII w.); 2. ‘skauting’ (od XX w.)

poleca67%
Słownik etymologiczny języka polskiego

harcerski

Kategoria: harcerz

1. ‘odnoszący się do harcerstwa’, skautowski’; 2. ‘dzielny, męski’; 3. dawniej ‘odnoszący się do harcownika’; od XVIII w.

poleca80%
Słownik etymologiczny języka polskiego

harcerz

Kategoria: Harce

1. ‘członek polskiej organizacji skautowskiej (harcerstwa)’ (XX w.); 2. dawniej ‘żołnierz lekkozbrojny potykający się z wrogiem w pojedynkę przed bitwą, harcownik’; od XV w.; pochodzi od stczes. harcieř ‘harcownik’, czes. przestarzałe harciř ‘pionier, skaut’ < niem. Hartschier, Hertschier < wł. arciere ‘łucznik’; w XVI w. również w formie arcerz