profil

harcerz

poleca 80% 5 głosów

1. ‘członek polskiej organizacji skautowskiej (harcerstwa)’ (XX w.); 2. dawniej ‘żołnierz lekkozbrojny potykający się z wrogiem w pojedynkę przed bitwą, harcownik’; od XV w.; pochodzi od stczes. harcieř ‘harcownik’, czes. przestarzałe harciř ‘pionier, skaut’ < niem. Hartschier, Hertschier < wł. arciere ‘łucznik’; w XVI w. również w formie arcerz

poleca 100% 3 głosy

harcerka

‘dziewczynka należąca do harcerstwa’; od XX w.

poleca 67% 3 głosy

harcerski

1. ‘odnoszący się do harcerstwa’, skautowski’; 2. ‘dzielny, męski’; 3. dawniej ‘odnoszący się do harcownika’; od XVIII w.

poleca b/d

harcerstwo

1. ‘stróżowanie’ (od XVII w.); 2. ‘skauting’ (od XX w.)

poleca b/d

harcerzyk

1. zdrobnienie słowa harcerz; 2. też w znaczeniu ironicznym ‘o osobie naiwnej, niedoświadczonej’

poleca b/d

harcmistrz

‘Stopień instruktorski w harcerstwie’; od XX w.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta