profil

Biologia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Grupy zwierzątpoleca84%
Biologia

Populacja

Każdy obszar Ziemi jest zamieszały przez charakterystyczne zbiorowisko zwierząt i roślin. Są one ze sobą powiązane na różne sposoby. Dla ekologa organizmy żyjące na jakiejś powierzchni stanowią zespół biotyczny. Składa się on z mniejszych grup lub...