profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Git ludziepoleca85%
Wiedza o kulturze

Od subkultury do kultury alternatywnej - Polska.

Ruch młodzieżowy inspirowany ideami kontrkultury rozwijał się w Polsce inaczej niż w krajach zachodnich. W historii funkcjonowania subkultur młodzieżowych w Polsce można wyróżnić dwa podokresy: lata 1950-1980 i 1980-1998. Ruch subkulturowy w...poleca85%
Język polski

Subkultury młodzieżowe

Rodzina jako mała grupa społeczna oparta jest na więzi osobowej, gdzie kontakty są częste, bezpośrednie i o wysokim stopniu intymności, kształtuje u młodego człowieka wysoką świadomość identyfikacji z nią i jej wartościami. Tu dziecko uczy się...poleca85%
Socjologia

Subkultury młodzieżowe.

Chuligaństwo. Przestępczość o charakterze chuligańskim znana jest od ponad 100 lat. Należy jednak nadmienić, że w swej obecnej postaci stanowi jeden z najpoważniejszych problemów w skali światowej. Do głównych przyczyn chuligaństwa należy...poleca83%
Prawo karne

Podkultury więzienne

Może ta publikacja zdziwić wielu nauczycieli i wychowawców ale niestety obecne czasy przeładowane agresją i zaskakującymi wzorami do naśladowania wymuszają na nas sięganie do źródeł niektórych z tych wzorców. Poszukajmy wśród zachowań swoich...poleca83%
Socjologia

Ogólnie kultura i jej podział

są to zagadnienia z ćwiczeńpoleca84%
Pedagogika

Subkultury młodzieżowe

młodego człowieka stają się w większym stopniu autonomiczne i dojrzałe. Subkultury młodzieżowe Najczęściej przyjmuje się, że subkultury odznaczają się odrębnością od dominującej kultury społeczeństwa wpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Od subkultury do kultury alternatywnej - Europa i Świat

Od zawsze istniał problem adaptacji jednostki do społeczeństwa. Od momentu, w którym człowiek przychodzi na świat, poddawany jest nieustannie presji przyjętych zwyczajów i procedur. I tak jest dopoleca85%
Język angielski

Advantages and disadvantages of alternative medicine. (Wady i zalety medycyny alternatywnej)

The more being a nonconformist is growing popular, the more people need to express their diversity in almost every area of their lives, even if it comes to health. An alternative medicine ispoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Subkultury młodzieżowe

człowieka. Okres kultury alternatywnej . Przejście do tej formy nie oznaczało zmian idei czy wartości w ruchu młodzieżowym, lecz przesunięcie akcentów – od wyrażania sprzeciwów i atakowania manifestacjami