profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bikiniarzepoleca85%
Wiedza o kulturze

Od subkultury do kultury alternatywnej - Polska.

Ruch młodzieżowy inspirowany ideami kontrkultury rozwijał się w Polsce inaczej niż w krajach zachodnich. W historii funkcjonowania subkultur młodzieżowych w Polsce można wyróżnić dwa podokresy: lata 1950-1980 i 1980-1998. Ruch subkulturowy w...poleca85%
Pedagogika

Subkultury młodzieżowe

Młodzi ludzie często narażeni są na uczucie osamotnienia. Szczególnie w trudnym okresie dojrzewania są takie momenty, kiedy wszystko zaczyna się załamywać. Najczęściej wtedy młody człowiek traci zaufanie do swoich rodziców i całego dorosłego...poleca85%
Socjologia

Subkultury

Najczęściej przyjmuje się, że subkultury odznaczają się odrębnością od dominującej kultury społeczeństwa w zakresie pewnych wartości i norm postępowania. Jeżeli subkulturowe wartości i normy sąpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Od subkultury do kultury alternatywnej - Europa i Świat

Od zawsze istniał problem adaptacji jednostki do społeczeństwa. Od momentu, w którym człowiek przychodzi na świat, poddawany jest nieustannie presji przyjętych zwyczajów i procedur. I tak jest dopoleca85%
Pedagogika

Szkoła alternatywna Celestyna Freineta

Praca zaliczeniowa - Szkoła alternatywna Celstyna Freinetapoleca85%
Język angielski

Advantages and disadvantages of alternative medicine. (Wady i zalety medycyny alternatywnej)

The more being a nonconformist is growing popular, the more people need to express their diversity in almost every area of their lives, even if it comes to health. An alternative medicine ispoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Subkultury młodzieżowe

człowieka. Okres kultury alternatywnej . Przejście do tej formy nie oznaczało zmian idei czy wartości w ruchu młodzieżowym, lecz przesunięcie akcentów – od wyrażania sprzeciwów i atakowania manifestacjami