profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Geny niezależne od płci

poleca52%
Biologia

Dziedziczenie cech uwarunkowanych przez geny sprzężone

Wyróżnia się: – Geny sprzężone zlokalizowane w jednym chromosomie autosomalnym . Dziedziczone są razem i wykazują przy tym tendencję do rekombinacji, np. geny warunkujące kształt owoców i wysokość pędu u pomidorów, u Drosophili geny czarnej barwy ciała i normalnej wielkości skrzydeł. – Geny sprzężone z płcią mają swoje loci w chromosomach płciowych. Sposób ich dziedziczenia zależy od tego, czy dany allel pochodzi od osobnika żeńskiego, czy od męskiego. U człowieka (i muszki...poleca83%
Biologia

Mechanizm dziedziczenia cech, źródło i rodzaje zmienności oraz rola tych zjawisk w procesie ewolucji.

wiadomo, jest słuszne, o ile geny determinujące te cechy nie są sprzężone , tzn. są zlokalizowane w różnych, niehomologicznych chromosomach. W przypadku skrzyżowania rodziców homozygotycznych podpoleca82%
Genetyka

Zagadnienia z genetyki człowieka

przez chromosom X lub Y. U człowieka geny zlokalizowane są w niehomologicznym odcinku chromosomu X, np. geny odpowiedzialne za hemofilię i daltonizm, są sprzężone z płcią żeńską (chorują główniepoleca85%
Biologia

Słownik z genetyki

- łączne przekazywanie genów i uwarunkowanych przez nie cech fenotypowych, spowodowane tym, że geny te są zlokalizowane blisko siebie w tym samym chromosomie. Sprzężenie zostaje zerwane wówczas,gdy