profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Geneza postmodernizmupoleca87%
Kulturoznawstwo

Wejście postmodernizmu

Wejście postmodernizmu Postmodernizm (synonim – ponowoczesność) jest pojęciem niezmiernie pojemnym, używanym i nadużywanym w najróżniejszych kontekstach, często wykluczających się. Jest to jedno z tych słów-kluczy, którym warto się popisać...poleca83%
Pedagogika

Pedagogika postmodernizmu - zarys.

ćwiczenia - współczesne nurty pedagogiczne PEDAGOGIKA POSTMODERNIZMU ŹRÓDŁO: *Pedagogika [w] ponowoczesności. W: Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. IMPULS, Kraków 2003; str. 357 – 386. *Ożóg J., Żak B.: Leksykon pojęć...poleca84%
Filozofia

Postmodernizm

W kulturze i filozofii II połowy XX wieku, bardzo wyraźnie zaznaczył się wpływ postmodernizmu. Ten kierunek w filozofii współczesnej i ruch kulturalny jest reakcją na kulturę nowoczesną. Nazwa postmodernizmu odnosi się głównie do zjawisk, które...poleca87%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożóg, postmodernizm.

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie 1. Geneza postmodernizmu Termin "postmodernizm" wprowadzony został do nauki już w latach czterdziestych XX wieku, natomiast począwszy od lat siedemdziesiątych jest on powszechnie używany dla...poleca88%
Język polski

Definicja postmodernizmu na podstawie Imienia Róży

średniowieczu nie jako mediewista, ale jako pisarz. Jego powieść jest cytatem. Kolejnymi narzędziami artystycznymi postmodernizmu są ogromna erudycja i gra literacka jaką stosują pisarze. Mają onipoleca85%
Pedagogika

Problem z Postmodernizmem

źródeł współczesnego kryzysu społecznego. Stąd też wiodący teoretyk postmodernizmu J.F- Lyotard, stawia postmodernistycznej filozofii potrójne zadanie. Pierwszym z nich byłoby uzasadnienie odrzuceniapoleca85%
Język polski

Postmodernizm filozoficzny.

W kulturze i filozofii II połowy XX wieku, bardzo wyraźnie zaznaczył się wpływ postmodernizmu . Ten kierunek w filozofii współczesnej i ruch kulturalny jest reakcją na kulturę nowoczesną. Nazwapoleca87%
Kulturoznawstwo

Postmodernizm, oraz Amerykańska proza postmodernistyczna

, autor Don Kichota” jeden z bohaterów pisze na nowo „Don Kichota”.5Powstanie postmodernizmu nazwano „przełomem”, będącym odwróceniem panujących od dwustu lat tendencji w sztuce i kulturze. O przełomiepoleca85%
Język polski

Postmodernizm – światopogląd i estetyka . Omów zagadnienie odwołując się do współczesnych tekstów literackich i filmu.

. Niewątpliwie „Pulp Fiction” to dzieło sztuki , a mówiąc o jego twórcy można użyć epitetów „wielki” i „sławny” . W literaturze współczesnej zjawisko postmodernizmu wyraźnie jest uwidocznione w